dr. Vladimir Senekovič, dr.med., svetnik

specialist kirurg, travmatolog

Datum in kraj rojstva: 8. oktober 1960 v Mariboru. Narodnost: slovenska.

Osnovno šolo sem končal v Pesnici pri Mariboru. L. 1979 sem končal Prvo gimnazijo v Mariboru. Od leta 1979 do 1985 sem študiral medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Diplomiral sem dne 7. 10. 1985.

Po končani fakulteti sem odslužil enoletni vojaški rok. Potem sem eno leto opravljal pripravništvo in ga zaključil s strokovnim izpitom dne 27. 8. 1987. Po končanem pripravništvu sem eno leto delal kot splošni zdravnik v ZD Ljubljana.

Dne 1. 9. 1988 sem pričel z delom in specializacijo iz splošne kirugije v UKC Ljubljana. Specialistični izpit sem opravil dne 21. 12. 1993. Po končani specializaciji sem zaposlen na Kliničnem oddelku za travmatologijo, UKC Ljubljana kot kirurg travmatolog. Od aprila 2006 do konec septembra 2013 sem bil vodja enega od 6 bolnišničnih oddelkov na KO za travmatologijo. Od leta 2009 do maja 2013 sem bil namestnik predstojnika KO za travmatologijo.

Na KO za travmatologijo sem uvedel ali prenesel iz sveta več novih metod zdravljenja, predvsem na področju artroskopske kirurgije in zdravljenja sklepnih poškodb. S tega področja sem imel več vabljenih predavanj na domačih in mednarodnih strokovnih konferencah, kot vabljen gostujoči kirurg sem izvajal operacije na Travmatološki kliniki v Skopju, na Kliniki za ortopedijo in travmatologijo v Sofiji in na Kliniki za ortopedijo in travmatologijo v Varni. Vse to je razvidno iz priložene bibliografije.

Skupaj s kolegi organiziram vsako leto več mednarodnih strokovnih srečanj, med katerimi so najbolj odmevna Artroskopski tečaj s kadaversko delavnico v Ljubljani, Tečaj zdravljenja sklepnih zlomov v Kranjski Gori in Mednarodni simpozij z artroskopskimi operacijami v živo (Live surgery festival) v Portorožu. Na vseh teh srečanjih aktivno sodelujem in poučujem.

V šolskem letu 2003/2004 sem se vpisal na podiplomski študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Magistrski študij sem zaključil dne 10. 7. 2007, doktorski študij pa 3. 12. 2009 Sem aktiven član različnih strokovnih združenj. Od leta 2008 sem podpredsednik Slovenskega združenja za artroskopsko kirurgijo, od leta 2006 sem nacionalni delegat v Evropskem združenju za kirurgijo ramenskega in komolčnega sklepa (SECEC-ESSSE), od leta 2007 sem član sveta za kirurgijo zgornje okončine (Upper Limb Committee) pri Evropskem združenju za športno travmatologijo, kirurgijo kolena in artroskopijo (ESSKA) – bil sem tudi soustanovitelj tega komiteja pri ESSKA-i. Od 22. aprila 2008 do 22. 11. 2012 sem bil predsednik Društva travmatologov Slovenije. Od maja 2008 do maja 2013 sem bil nacionalni delegat (član razširjenega upravnega odbora) Evropskega Združenja za travmatologijo in urgentno kirurgijo (ESTES). 9. januarja 2013 sem bil izvoljen pri Slovenskem zdravniškem društvu za predsednika strokovnega sveta za kirurgijo. Sem član uredniškega sveta European Journal of Trauma and Emergency Surgery.

Sem glavni in neposredni mentor specializantom travmatologije imenovan s strani Zdravniške zbornice Slovenije. Do sedaj sem bil glavni mentor trem. Več specializantom sem bil neposredni mentor.

Delo na katedri za kirurgijo MF v Ljubljani: v zadnjih letih sem imel več predavanj za študente s področja sklepnih poškodb. Sem mentor študentom pri vajah iz kirurgije.

Od leta 2006 sem sodeloval kot klinični raziskovalec v 2 raziskovalnih projektih: projekt razvoja košaričaste ploščice za zlome pogačice in projekt o transplatacijah in vitro razmnoženih avtolognih matičnih celic pri zdravljenju psevdoartroz. Od maja 2008 sem kot glavni klinični raziskovalec vodil klinično raziskavo o uporabi resorbilnega balonskega vložka kot depresorja glave nadlahtnice in kot sredstvo proti tvorbi zarastlin pri operacijskem zdravljenju poškodb tetiv rotatorne manšete ramenskega sklepa. Projekt smo uspešno zaključili leta 2010. Rezultate preiskave smo objavili v European Journal of Orthopedic Surgery and Traumatology. Sedaj nadaljujemo s primerjalno študijo uporabe tega subakromialnega balonskega vložka.

Napisal sem več člankov v mednarodne in domače strokovne revije ter v različne zbornike strokovnih srečanj. Prav tako sem imel številne referate na domačih in mednarodnih srečanjih. Vse to je razvidno iz priložene bibliografije.

Zaradi vseh mojih strokovnih aktivnosti mi je Ministrstvo za zdravje dne 7. 4. 2011 podelilo naziv Svetnik.