ZDRAVNIKI

Aleš Fabjan, dr. med.

specialist splošni kirurg 

 

Dejan Golob, dr. med.

specialist splošni kirurg 

Tomo Havliček, dr. med.

specialist travmatolog

 

asist. mag. Dejan Hermann, dr. med. 

specialist travmatolog

 

Peter Ješe, dr. med.

specialist ortoped

Ladislav Kovačič, dr. med

specialist travmatolog

 

prim. mag. Slobodan Macura, dr. med.

specialist splošni kirurg in specialist travmatolog 

 

Mitja Mächtig, dr. med. 

specialist ortoped  

 

asist. dr. Tomaž Malovrh, dr. med.

specialist travmatolog

asist. dr. David Martinčič, dr. med. 

specialist ortoped

Boris Poberaj, dr. med. 

specialist ortoped

mag. travmat. Iztok Pilih, dr. med.

specialist splošni kirurg

 

doc. dr. Vladimir Senekovič, dr. med.

specialist splošni kirurg in specialist travmatolog